Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne 2022

CSR-post
Tegevjuhi tervitus
Avaldasime oma esimese ESG aruande umbes aasta tagasi. Aasta jooksul on meid ümbritsev maailm olnud äärmiselt tormiline nii majanduslikult kui ka geopoliitiliselt, ning arvestades ELKO Grupi geograafilist katvust, on see olnud ülim proovikivi, et näidata vastupidavust ja võimet tormivees navigeerida. Meil on siiralt hea meel, et meie kolleegid Ukrainas on terved ja äri on vaatamata riigis valitsevale sõjale täies mahus tegutsema hakanud ning oleme pakkunud alandlikult oma abi ja toetust, et majutada mõningaid meie kolleege ja nende peresid kogu ELKO Grupis.

Kuigi esimene aruanne oli pigem tunnistus meie teadlikkusest ESG aspektidest meie ettevõttes kui sellises, oleme aasta jooksul läbinud pika tee, suurendades samal ajal oma ulatust, põhjalikku mõistmist ja sihipäraseid algatusi, et täiustada kõiki ESG aspekte, jätkates samal ajal igapäevaste väljakutsetega ettevõttes.

Sellel aastal on meil peaaegu kõik ELKO Grupi ettevõtted hõlmatud aruandlusega, mis on osutunud andmete kogumise osas ettevõttesiseseks väljakutseks, kuid on toonud esile ka turu erinevused seoses ESG tähtsuse aktsepteerimisega ja valdkonna valmisolekuga esitada vajalikke andmeid kogu tarneahelas. See on andnud meile ka kvalitatiivseid teadmisi edasiseks arenguks ja vajalike aruandluse täienduste tegemiseks meie ettevõtetes.

Oleme välja töötanud oma tarnijate sisemise hindamissüsteemi, kuna nad on meie tööstuse suurimad keskkonnajalajälje tekitajad, et teadvustada meie tooteportfelli jätkusuutlikkust ja meil on hea meel järeldada, et suurem osa meie tulust pärineb maailma juhtivatelt tarnijatelt, kes on võtnud ESG küsimusi südamesse ja teevad kõvasti tööd, et saavutada oma eesmärgid kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Samuti oleme loonud tarnijate käitumiskoodeksi, et veenduda, et oleme oma tarnijatega täielikult sünkroonis äritegevuse aspektide osas, mida peame jätkusuutlikkuse jaoks kriitiliselt oluliseks.

Üha rohkem müüjaid on hakanud pakkuma ringmajandusega seotud algatusi, mis on teretulnud areng ning meil on hea meel neid programme turul oma kanalite kaudu kaasata ja edastada.

Geopoliitiline ebastabiilsus on oluliselt raskendanud rahvusvahelist kaubanduskeskkonda ja oleme investeerinud oluliselt oma vastavusvõimekuse suurendamisse tagamaks, et suudame täielikult täita üha suurenevat hulka nõudeid ja piiranguid.

Teadlikkus toob kindlasti kaasa väljakutseid, nagu me mõnest andmehulgast avastasime. Näiteks sooline võrdõiguslikkus ettevõtte juhtkonnas, kuid me aktsepteerime praegust olukorda ja pöörame üha suuremat tähelepanu esile tõstetud küsimustele, et olukorda edaspidi parandada.

Olen kindel, et aruandes rõhutatud tulevikualgatused aitavad ELKO Grupil muutuda keskkonnasõbralikumaks, sotsiaalselt vastutustundlikumaks ja paremini juhitavaks. Teekond jätkusuutlikkuseni on maraton, mitte sprint, ja mul on hea meel öelda, et oleme õigel teel!
  1. Uudised
  2. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne 2022